پنجشنبه 23 مرداد 1399   21:37:58
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
اطلاعیه هابيشتر
1398/11/8 سه‌شنبه اطلاعیه بسیارمهم: قابل توجه دانشجویان پسر، کلیه مقاطع و ورودیها

1) قابل توجه کلیۀ دانشجویان پسر ورودی 98 در مقاطع مختلف، افرادی که هنوز برگه معافیت تحصیلی خود را به واحد نظام وظیفه تحویل نداده اند، فقط تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 14 بهمن 98 فرصت دارند نسبت به تحویل برگه نظام وظیفه خود به کارشناس نظام وظیفه (واقع در ساختمان مرکزی اداره آموزش کل) اقدام نمایند.

بدیهی است بعد از تاریخ ذکرشده وضعیت تحصیلی آن دسته از افرادی که فاقد معافیت تحصیلی می باشند، غیرفعال گردیده و قادر به ادامه تحصیل نخواهند بود.

 2 ) با توجه به اهمیت بسیار زیاد معافیت تحصیلی، خواهشمند است دانشجویان گرامی ضمن اطلاع و توجه نسبت به مدت زمان معافیت تحصیلی درج شده دربرگه نظام وظیفه که در ابتدای ثبت نام در دانشگاه دریافت می کنند، قبل از اتمام معافیت تحصیلی به اداره آموزش کل، کارشناس واحد نظام وظیفه مراجعه نمایند.

بدیهی است در غیر اینصورت عواقب ناشی از آن متوجه شخص دانشجو بوده و دانشگاه هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.

 

مدیریت امور آموزشی دانشگاه ملایر