چهارشنبه 9 خرداد 1403   04:24:52
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
اخبار دانشگاهبيشتر
1403/1/7 سه‌شنبه چاپ مقاله عضو هیأت علمی دانشکده علوم پایه در مجله معتبر JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA
مقاله دکتر محمد الماسی از اعضای هیأت علمی دانشکده علوم پایه و همکار ایشان با عنوان
Density and Viscosity of 4‑Methylphenol and C3−C6 2‑Alkanols: Experimental and Theoretical Studies
 در مجله
JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA
متلعق به انجمن شیمی آمریکا با شاخص هرش 148 به چاپ رسیده است.
این موفقیت را خدمت ایشان تبریک عرض نموده و توفیقات روزافزون را از خداوند منان برایشان خواستاریم.
معاونت پژوهشی و فناوری