سه‌شنبه 28 فروردین 1403   08:51:58
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
اخبار دانشگاهبيشتر
1402/12/20 یکشنبه چاپ مقاله عضو هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی و آمار در مجله 10 درصد برتر گروه موضوعی
مقاله دکتر محسن اسماعیل بیگی از اعضای هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی و آمار و همکار ایشان دکتر داوود معظمی (استاد راهنمای دوم) که مستخرج از پایان نامه دانشجوی تحت راهنمای ایشان خانم طاهره اکبری می باشد با عنوان
 
A stable meshless numerical scheme using hybrid kernels to solve linear Fredholm integral equations of the second kind and its applications
در مجله
MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION
که براساس ضریب تاثیر جزء 10 درصد برتر گروه موضوعی می باشد به چاپ رسیده است.
 این موفقیت را خدمت ایشان تبریک عرض نموده و توفیقات روزافزون را از خداوند منان برایشان خواستاریم.
معاونت پژوهشی و فناوری