جمعه 1 تیر 1403   18:38:33
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
اخبار دانشگاهبيشتر
1402/11/24 سه‌شنبه چاپ مقاله عضو هیأت علمی دانشکده علوم پایه در مجله معتبر ACS Omega
مقاله دکتر ولی دلوجی عضو هیأت علمی گروه فیزیک دانشکده علوم پایه و سمیرا گودرزی دانشجوی دکتری ایشان با عنوان
Three-Dimensional Surface Stereometric Analysis of Ni−Cu Films with Different Cu Contents
در مجله معتبر ACS Omega متلعق به انجمن شیمی آمریکا با شاخص هرش 77 به چاپ رسیده است.
این موفقیت را خدمت ایشان تبریک عرض نموده و توفیقات روزافزون را از خداوند منان برایشان خواستاریم.
معاونت پژوهشی و فناوری
فايلها
Malayer University - Three-Dimensional Surface Stereometric Analysis of Ni?Cu Films with Different Cu Contents.pdf 715.935 KB