دوشنبه 20 آذر 1402   12:41:21
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
اخبار دانشگاهبيشتر
1401/7/9 شنبه چاپ مقاله دکتر مجید دکامین از اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی در مجله JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
مقاله دکتر مجید دکامین از اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی و همکار ایشان با عنوان
" Sustainability assessment of corn production in conventional and conservation tillage systems"
در مجله JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION که براساس ضریب تاثیر جزء 10 درصد برتر گروه موضوعی می باشد به چاپ رسیده است. این موفقیت را خدمت ایشان تبریک عرض نموده و توفیقات روزافزون را از خداوند منان برای این عزیزان خواستاریم.
معاونت پژوهشی و فناوری