جمعه 21 مرداد 1401   20:16:52
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
اخبار دانشگاهبيشتر1401/3/21 شنبه پس از دو سال از شیوع ویروس کرونا: برگزاری حضوری آزمون های پایان نیمسال تحصیلی
سرانجام پس از دو سال از شیوع ویروس کرونا با فروکش کردن موج این بیماری، برگزاری آزمون های پایان نیمسال تحصیلی با حضور دانشجویان در دانشگاه آغاز گردید.
دکتر محمدی منش سرپرست دانشگاه در آغازین روز برگزاری امتحانات با حضور در دانشکده ها، از روند برگزاری امتحانات بازدید نمود.