شنبه 12 آذر 1401   19:04:24
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
اخبار
اطلاعیه شماره 4 انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه ملایر
  1. کمیته نظارت بر انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه ملایر در خصوص انتخابات این دوره (1399- 1400) موارد زیر را به استحضار دانشجویان گرامی دانشگاه ملایر می رساند:
  2. بدین وسیله از زحمات صادقانه و مجدانه کمیته اجرایی انتخابات که در این دوره قبول مسؤولیت و زحمت کردند کمال قدردانی را داریم.
  3. پس از بررسی گزارش کمیته اجرایی از روند انتخابات و نظر به جمیع موضوعات به ویژه تبعیت از رویه سالهای گذشته، شرایط دانشگاه و وضعیت خاص شیوع کرونا که مشارکت دانشجویان را به شدت تحت تأثیر و کاهش داده است و همچنین لزوم دوام و استقرار هر چه سریعتر شورای صنفی دانشجویان به منظور پیگیری امورات مربوط به دانشجویان، کمیته نظارت بر انتخابات، ضمن تایید انتخابات برگزار شده در دور اول، خاتمه این  انتخابات را اعلام می نماید.
  4. اعضای منتخب این دوره با توجه به اطلاعیه شماره 3 کمیته اجرایی، به شرح زیر می باشند:
منتخبین
پردیس دانشکد های فنی و مهندسی مهدی امید نژاد
محمد مهدی مهری
سهیل فدایی
امیراحمد رضا علی
دانشکده علوم انسانی سمیه میکائیل زاده
فاطمه دامن باغ
دانشکده علوم پایه سید حمیدرضا حسینی
علی خوشحال عاشورآبادی
دانشکده علوم ریاضی و آمار امیرحسین عباسی
دانشکده کشاورزی مینا ناظمی
دانشکده منابع طبیعی شیوا خالقی
  1. کاندیداهای گرامی در صورت داشتن هرگونه اعتراض در مورد انتخابات ، می‌توانند نهایتا تا آخر وقت اداری دوشنبه  1 دی ماه اعتراض خود را به صورت کتبی به ایمیل معاونت دانشجویی ارسال فرمایند.
(moavenat.daneshjoee@malayeru.ac.ir)
کمیته نظارت بر انتخابات شورای صنفی دانشجویان