پنجشنبه 10 اسفند 1402   21:11:19
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
سرفصل ها و لیست دروسبيشتر
سه‌شنبه 4 دی 1397 گروه آمار و کاربردها سرفصل رشته آمار مقطع کارشناسی فايلها
سرفصل رشته آمار مقطع کارشناسي ورودي بعد از 1400.pdf 20.2 MB
سرفصل رشته آمار مقطع کارشناسي ورودي قبل از 1400.pdf 6.72 MB