سه‌شنبه 6 آبان 1399   09:27:43
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
شرح وظایف اداره خوابگاه ها
دوشنبه 30 اردیبهشت 1392

اداره خوابگاهها زیر مجموعه مدیریت امور دانشجوئی می باشد و هدف آن رسیدگی به تقاضای دانشجویان در زمینه خوابگاه و خدمات رسانی بهتر در این جهت می باشد.

اهم فعالیتهائی که دراداره خوابگاهها باعنایت به قوانین صندوق رفاه وتصمیمات شورای خوابگاه دانشگاه صورت میپذیرد به شرح ذیل میباشد:

1-       اسکان دانشجویان

2-       نظارت برعملکرد کارکنان خوابگاهها به منظور ارائه خدمات بهینه به دانشجویان ساکن

3-     تشکیل شورای خوابگاه متشکل از معاونت دانشجویی ، مدیر کل امور دانشجویی، رئیس اداره خوابگاهها،مسئول خوابگاه خواهران، سرپرستان خوابگاهها ومدیران دانشجویی  با هدف ارتقاء سطح کیفی و کمی ارائه خدمات رفاهی وتلاش جهت مرتفع کردن مشکلات موجود. (با توجه به پیشنهادات نمایندگان دانشجویان در شورای صنفی دانشگاه)

4-       سرکشی وبررسی مشکلات خوابگاهها بصورت روزانه وارائه گزارشات لازم به مدیریت دانشجوئی جهت دستور اقدامات لازم

5-       نظارت بر رعایت کلیه قوانین عمومی وانضباطی خوابگاه ازطرف دانشجویان وارائه گزارشات لازم به مسئولین مربوطه

6-     عضویت دانشگاه در کمیته تخصصی خوابگاه صندوق رفاه دانشجویان به همراه دانشگاههای مطرح جهت ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات به دانشجویان وشرکت دراولین گردهمائی این کمیته دردانشگاه فردوسی مشهد درمرداد ماه سال 1385.

7-       پیگیری جهت وصول اجاره بهاء خوابگاهها بصورت نقدی وارسال گزارش به صندوق رفاه دانشجویان بمنظور دریافت اعتبارات تعمیر وتجهیز

8-       پیگیری جهت عقد قرارداد باخوابگاههای خود گردان قبل ازشروع سالتحصیلی

9-       ثبت نام وامتیاز دهی واعلام واجدین شرایط اسکان درخوابگاه های دولتی

    10 -معرفی تمامی کارکنان خوابگاههای خودگردان به اداره اماکن نیروی انتظامی جهت دریافت تائیدیه این اداره مبنی بر بلامانع بودن فعالیت نامبرده درمحیط دانشجوئی

11      - ا رائه گزارش آمار دانشجویان ساکن خوابگاههای خودگردان بصورت ماهانه به مدیریت دانشجوئی جهت پرداخت یارانه ( مساعده جهت پرداخت اجاره خوابگاه)

12      - - صدور کارت تردد در خوابگاه جهت دانشجویان ساکن درخوابگاهها

13      -  تسویه حساب بدهی خوابگاه دانشجویی

14      - اولویت بندی خوابگاههای خودگردان به منظور تعیین اجاره بهاء خوابگاه درسالتحصیلی آینده

15      - عضویت وشرکت درکمیته ساماندهی خوابگاههای دانشجوئی شهرستان ملایر