چهارشنبه 5 آذر 1399   09:04:21
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
مرکز تحقیقات فرآوری لیزری مواد بيشتر
شنبه 11 دی 1395 هیات علمی موجود و همکار در مرکز تحقیقات فرآوری لیزری مواد

تعداد

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

محل خدمت

1

محمود مرادی

مهندسی مکانیک- ساخت و تولید

استادیار

دانشگاه ملایر

2

علیرضا رسولی

مهندسی مکانیک- ساخت و تولید

استادیار

دانشگاه ملایر

3

مجید قریشی

مهندسی مکانیک- ساخت و تولید

استاد تمام

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

4

مهدی کزازی

مهندسی مواد – متالورژی

استادیار

دانشگاه ملایر

5

علی شانقی

مهندسی مواد – متالورژی

استادیار

دانشگاه ملایر

6

رعد چگل

فیزیک گرایش نانو اپتیک

استادیار

دانشگاه ملایر

7

مسعود رضوانی جلال

فیزیک اتمی و مولکولی با گرایش های اپتیک و لیزر

استادیار

دانشگاه ملایر