سه‌شنبه 8 خرداد 1403   08:01:37
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر علیرضا سلیمانی

دکتر علیرضا سلیمانی

دکتر علیرضا سلیمانی

سمت: سرپرست گروه حمایت از استعدادهای درخشان

تلفن محل کار: 32457368

تلفن داخلی: 228

پست الکترونیکی: malayeruniversityestedad@gmail.com