جمعه 15 مهر 1401   09:14:35
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

افراد

دکتر علیرضا سلیمانی

دکتر علیرضا سلیمانی

دکتر علیرضا سلیمانی

سمت: سرپرست گروه حمایت از استعدادهای درخشان

تلفن محل کار: 32355357

تلفن داخلی: 228