چهارشنبه 19 مرداد 1401   16:14:54
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
افراد
ولی اله زنگنه

ولی اله زنگنه

ولی اله زنگنه

سمت: سرپرست امور مالی

تلفن محل کار: 32456508

تلفن داخلی: 241