یکشنبه 4 مهر 1400   03:44:34
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
داود صلواتی

1393/11/19 یکشنبه

داود صلواتی

سمت: گزینش کارکنان

تلفن محل کار: 32355488

تلفن داخلی: 233

سوابق تحصیلی:
کارشناسی الهیات