جمعه 1 تیر 1403   19:45:53
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
اطلاعیه هابيشتر
1403/1/15 چهارشنبه اطلاعیه قانون خدمت وظیفه عمومی - قانون یک بار انصراف- ویژه دانشجویان مشمول در کلیه مقاطع
به استناد تبصره (1) ماده (35) قانون خدمت وظیفه عمومی،  دانشجویان مذکر مشمول در طول مدت تحصیلات دانشگاهی فقط  یک بار مجاز  به انصراف از تحصیل می باشند.
لازم به ذکر است درصورت انصراف دوم از تحصیل ضمن عدم امکان ادامه تحصیل می بایست نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خدمت سربازی اقدام نمایند.
مدیریت امورآموزشی دانشگاه