یکشنبه 3 تیر 1403   14:42:47
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
دکتر حسن قراباغی

دکتر حسن قراباغی

دکتر حسن قراباغی

سمت: معاون فرهنگی و اجتماعی

تلفن محل کار: 32457403

تلفن داخلی: 340

پست الکترونیکی: Moavenat.farhangi@malayeru.ac.ir

صفحه شخصی: https://research.malayeru.ac.ir/~Hqarabaghi