پورتال دانشگاه ملایر :: دانشکده کشاورزی

پنجشنبه 21 فروردين 1399   01:17:29
دانشکده کشاورزی

 دانشکده کشاورزی با اخذ مجوز تاسیس در تاریخ 20 تیرماه 1391 از سوی هیات امنا فعالیت خود را به صورت مستقل در دانشگاه ملایر آغاز نموده است.

در آغاز سال تحصیلی 1392-1391، تعداد کل دانشجویان شاغل به تحصیل دردانشکده کشاورزی دانشگاه ملایر ، 651 نفر می باشد که در قالب گروه های چهار گانه علوم خاک، زراعت و اصلاح نباتات، علوم دامی وطیور و فضای سبز فعالیت دارند.

این دانشکده علاوه بر دانشجویان مقطع کارشناسی با یاری خدواند متعال موفق شده مجوز پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- علوم خاک و کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - علوم دامی و طیور را نیز برای نیمسال دوم سال تحصیلی 1392-1391 اخذ نماید.

همایش ها