شنبه 16 فروردين 1399   15:44:53
گزارشات
يكشنبه 15 آذر 1394 شرح وظایف حراست

- حفاظت پرسنلی

-حفاظت اسناد

-حفاظت فیزیکی

-حفاظت IT

 

 

 

تعداد بازديد اين صفحه: 2101