شنبه 5 بهمن 1398   12:49:21
معرفی کارکنان

1393/10/29 دوشنبه

دکتر حمید نوری

سمت: سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی

تلفن محل کار: 32355327

تلفن داخلی: 340

پست الکترونیکی: Moavenat.farhangi@malayeru.ac.ir

دکتر حمید نوری
تعداد بازديد اين صفحه: 11599