دوشنبه 18 فروردين 1399   02:53:13
معرفی افراد

1394/5/17 شنبه

دکتر فرشید میرزائی

سمت: رئیس دانشکده علوم ریاضی و آمار

تلفن محل کار: 32355466

تلفن داخلی: 381

پست الکترونیکی: f.mirzaee@malayeru.ac.ir


اطلاعات بیشتر:
صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~FMirzaee/

دکتر فرشید میرزائی
تعداد بازديد اين صفحه: 7192