دوشنبه 18 فروردين 1399   03:17:35
معرفی افراد

1394/6/29 يكشنبه

دکتر امیرحسین سیاح زاده

سمت: رئیس دانشکده عمران و معماری

تلفن محل کار: 32232346

تلفن داخلی: 201

دورنگار: 32221977


اطلاعات بیشتر:
صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~AHsayyahzadeh

دکتر امیرحسین سیاح زاده
تعداد بازديد اين صفحه: 9680