دوشنبه 18 فروردين 1399   02:19:50
معرفی افراد

1394/6/17 سه شنبه

دکتر علیرضا ایلدرمی

سمت: سرپرست دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

تلفن محل کار: 32355330

تلفن داخلی: 430


اطلاعات بیشتر:
صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~Aildoromi/

دکتر علیرضا ایلدرمی
تعداد بازديد اين صفحه: 8440