چهارشنبه 9 بهمن 1398   14:42:06
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اعضای هیأت علمی
اعضای هیأت علمی دانشکده عمران و معماری
نام: علیرضا
نام خانوادگی: آذریون
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: مهندسی عمران
مرتبه علمی: استادیار
تلفن محل کار: 08512233113
مشاهده صفحه خانگی

نام: جلال
نام خانوادگی: اکبری
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: مهندسی عمران
مرتبه علمی: استادیار
تلفن محل کار: 32355491
مشاهده صفحه خانگی

نام: محمدرضا
نام خانوادگی: الیاسی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: عمران-راه و ترابری
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: علیرضا
نام خانوادگی: باقریه
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: علیرضا
نام خانوادگی: جهانپور
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: مهندسی عمران
مرتبه علمی: استادیار
تلفن محل کار: 2233113
مشاهده صفحه خانگی

نام: آرش
نام خانوادگی: حسینی علمداری
آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
رشته: معماری
مرتبه علمی: مربی
مشاهده صفحه خانگی

نام: نیما
نام خانوادگی: دیماری
آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
رشته: معماری اسلامی
مرتبه علمی: مربی
مشاهده صفحه خانگی

نام: مهدی
نام خانوادگی: ریسمانیان
آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
رشته: معماری
مرتبه علمی: مربی
تلفن محل کار: 08513339841
مشاهده صفحه خانگی
نام: امیرحسین
نام خانوادگی: سیاح زاده
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: مهندسی عمران - محیط زیست
مرتبه علمی: استادیار
تلفن محل کار: 08132228978
مشاهده صفحه خانگی
نام: علی
نام خانوادگی: شهرجردی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: مهندسی مکانیک
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی
نام: غلامرضا
نام خانوادگی: قهرمانی
آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
رشته: عمران
مرتبه علمی: مربی
مشاهده صفحه خانگی

نام: واحد
نام خانوادگی: قیاسی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: عمران - ژئوتکنیک
مرتبه علمی: استادیار
تلفن محل کار: 08133243878
مشاهده صفحه خانگی

نام: امین
نام خانوادگی: محب خواه
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: مهندسی عمران - گرایش سازه
مرتبه علمی: دانشیار
مشاهده صفحه خانگی
تعداد بازديد اين صفحه: 203960