پورتال دانشگاه ملایر :: گروه شیمی

پنجشنبه 1 اسفند 1398   21:54:51
معرفی گروه شیمی


گروه شیمی در سال 1386با اخذ مجوز و پذیرش دانشجو  در  رشته و گرایش شیمی کاربردی کار خود را آغاز نمود. این گروه در حال حاضر دارای 297 نفر دانشجو مشغول تحصیل می باشد.