دانشگاه ملایر دانشگاه ملایر
العربیه English
 
تلفن های معاونت فرهنگی و اجتماعی
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
دکتر محمد بشیرگنبدمعاون فرهنگی و اجتماعی32355327340
فهیمه عاشوریمسئول دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی32355327340
دکتر مهدی هدایتیمدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی32355417275
سید مصطفی میرشاهولدرئیس گروه حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی33339840341
جواد پورتقیکارشناس مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی33339840343
رضا زمانیکارشناس فرهنگی32355423343
کریم ابراهیمیکارشناس نظارت و ارزیابی - نشریات دانشجویی33339840343
راضیه سلیمانی کارشناس مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی33339840342
میثم خانجانکارشناس سمعی، بصری و خبرنگار فرهنگی32355417341

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 33339840 و 32355470 تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.
* شماره تماس دانشکده عمران و معماری 32233113 و 32233114 می باشد.

تعداد بازديد اين صفحه: 7326

دانشگاه ملایر: ملایر،کیلومتر 4 جاده ملایر - اراک، دانشگاه ملایر کدپستی: 95863-65719

راهنمای تلفن دانشگاه

تلفن سازمان مرکزی:33339841 081

کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ملایر می باشد.Copyright © 2018 www.malayeru.ac.ir All rights reserved