چهارشنبه 9 بهمن 1398   14:42:13
معرفی افراد

1394/5/17 شنبه

دکتر مهدی رضایی صامتی

سمت: رئیس دانشکده علوم پایه

تلفن محل کار: 32355404

تلفن داخلی: 350


اطلاعات بیشتر:
صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~MRezaeiSameti/

دکتر مهدی رضایی صامتی
تعداد بازديد اين صفحه: 8497