سه شنبه 6 اسفند 1398   12:11:41
معرفی افراد

1391/9/21 سه شنبه

علی میرزایی

سمت: کارشناس آموزش دانشکده کشاورزی

تلفن محل کار: 32355425

تلفن داخلی: 480

پست الکترونیکی: Alimirzaei2010@yahoo.com

علی میرزایی
تعداد بازديد اين صفحه: 2724