يكشنبه 6 بهمن 1398   06:08:14
معرفی افراد

1395/3/24 دوشنبه

دکتر علیرضا سوری

سمت: سرپرست دانشکده فنی و مهندسی

تلفن محل کار: 32355465

تلفن داخلی: 500

پست الکترونیکی: arsouri@gmail.com


اطلاعات بیشتر:
صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~ARSouri/

دکتر علیرضا سوری
تعداد بازديد اين صفحه: 8267