چهارشنبه 9 بهمن 1398   14:48:11
معرفی کارکنانبیشتر

1393/9/1 شنبه

دکتر رشید رضایی

سمت: معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی

تلفن محل کار: 33339944

تلفن داخلی: 240

پست الکترونیکی: finance@malayeru.ac.ir

دکتر رشید رضایی
تعداد بازديد اين صفحه: 11041