يكشنبه 6 بهمن 1398   06:05:33
معرفی کارکنان

1393/9/1 شنبه

دکتر خسرو سایوند

سمت: رئیس دانشگاه ملایر

تلفن محل کار: 33339881

تلفن داخلی: 201 و 202

دورنگار: 33339880

پست الکترونیکی: ksayehvand@yahoo.com

سوابق تحصیلی:
دکتری ریاضی کاربردی

دکتر خسرو سایوند
تعداد بازديد اين صفحه: 21312