چهارشنبه 9 بهمن 1398   15:01:00
معرفی افراد

1394/5/17 شنبه

دکتر رسول احمدی فر

سمت: رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن محل کار: 32355348

تلفن داخلی: 420


اطلاعات بیشتر:
صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~RAhmadifar

دکتر رسول احمدی فر
تعداد بازديد اين صفحه: 8397