پنجشنبه 1 اسفند 1398   22:04:01
گزارشات
يكشنبه 15 آذر 1394 شرح وظایف حراست

- حفاظت پرسنلی

-حفاظت اسناد

-حفاظت فیزیکی

-حفاظت IT

 

 

 

تعداد بازديد اين صفحه: 2032