دانشگاه ملایر دانشگاه ملایر
العربیه English
يكشنبه 31 شهريور 1398   01:54:11
 
رشته-گرایش ها و مقاطع تحصیلی
ردیفدانشکده / پژوهشکدهمقطعرشته
1منابع طبیعی و محیط زیستدکتریمحیط زیست – آمایش محیط زیست (مهندسی منابع طبیعی محیط زیست – ارزیابی و آمایش سرزمین)
2منابع طبیعی و محیط زیستدکتریمحیط زیست – آلودگی های محیط زیست (مهندسی منابع طبیعی محیط زیست – آلودگی های محیط زیست)
3منابع طبیعی و محیط زیستکارشناسی ارشدعلوم و مهندسی محیط زیست –آلودگی محیط زیست (مهندسی منابع طبیعی محیط زیست – آلودگی های محیط زیست)
4منابع طبیعی و محیط زیستکارشناسی ارشدعلوم و مهندسی محیط زیست – ارزیابی و آمایش سرزمین (مهندسی منابع طبیعی محیط زیست – ارزیابی و آمایش سرزمین)
5منابع طبیعی و محیط زیستکارشناسی ارشدعلوم و مهندسی جنگل- عمران و بهره برداری جنگل (مهندسی منابع طبیعی – مهندسی جنگل)
6منابع طبیعی و محیط زیستکارشناسی ارشدمهندسی مرتعداری (مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری)
7منابع طبیعی و محیط زیستکارشناسی ارشدمهندسی آبخیزداری (مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری)
8منابع طبیعی و محیط زیستکارشناسیعلوم و مهندسی محیط زیست (مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست)
9منابع طبیعی و محیط زیستکارشناسیمهندسی طبیعت (مهندسی منابع طبیعی- مرتع و آبخیزداری)
10منابع طبیعی و محیط زیستکارشناسیعلوم و مهندسی شیلات (مهندسی منابع طبیعی- شیلات تکثیر و پرورش آبزیان)
تعداد بازديد اين صفحه: 13239

دانشگاه ملایر: ملایر،کیلومتر 4 جاده ملایر - اراک، دانشگاه ملایر کدپستی: 95863-65719

راهنمای تلفن دانشگاه

تلفن سازمان مرکزی:33339841 081

کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ملایر می باشد.Copyright © 2018 www.malayeru.ac.ir All rights reserved