يكشنبه 17 فروردين 1399   11:53:18
ارتباط با ریاست

1393/9/1 شنبه

نشانی: ملایر، کیلومتر 4 جاده ملایر-اراک، دانشگاه ملایر، طبقه دوم، دفتر ریاست دانشگاه

تلفن مستقیم: 33339881

تلفن داخلی: 201 و 202

دورنگار: 33339880

پست الکترونیکی: ksayehvand@yahoo.com

تعداد بازديد اين صفحه: 22219