پژوهشکده انگور و کشمش

یکشنبه 3 بهمن 1395 پایان‌نامه‌های مقطع دکتری و کارشناسی ارشد در حوزه انگور و کشمش- دانشگاه ملایر

 عناوین پایان نامه رشته های مختلف دوره دکتری پژوهش محور ورودی 92

 دپارتمان پژوهشی

 رشته  دکتری پژوهش محور

عنوان پایان نامه

اساتید راهنما

 اساتید مشاور

 دانشجو

به زراعی به نژادی

فیزیولوژی گیاهان زراعی

تغییر شیوه آبیاری و سیستم تربیت و اثر آن بر کارایی مصرف آب و برخی شاخص‌های مورفو فیزیولوژیکی انگور رقم  بیدانه سفید

دکتر حمید زارع ابیانه

دکتر محمدعلی نجاتیان

دکتر معصومه ملکی

دکتر روح اله کریمی

سجاد قاصدی یولقونلو

به زراعی به نژادی

فیزیولوژی گیاهان زراعی

شناسایی و مدیریت علف­های هرز تاکستان­های شهرستان میاندوآب با استفاده از محصولات پوششی

دکتر علیرضا پیرزاد

دکتر مجید رستمی

دکتر عبدالرضا احمدی

دکتر اسماعیل رضائی چیانه  

آرزو مولودی

به زراعی به نژادی

باغبانی- میوه کاری

اثر تنش خشکی بر برخی از ویژگی های فیزیولوژیکی و مولکولی انگور

دکتر منصور غلامی

دکتر موسی رسولی

دکتر معصومه ملکی

 

وهب اسدی

به زراعی به نژادی

باغبانی- میوه کاری

بررسی مدیریت تغذیه تاکستان‌های آبی با هدف افزایش کمی‌ و کیفی محصول و پایش آلودگی های آب و خاک

دکتر علی عبادی

دکتر مهدی طاهری

دکتر محبوبه ضرابی

دکتر محمدرضا بی همتا

حاجعلی محبی

به زراعی به نژادی

باغبانی- میوه کاری

روشهای مدیریت باغ در افزایش تحمل به سرمای انگور رقم بیدانه سفید  در حاشیه رودخانه شراء

دکتر علی عبادی

دکتر موسی رسولی

دکتر احمد ارشادی

دکتر محمد علی نجاتیان

حسن حسین آبادی

به زراعی به نژادی

بیوتکنولوژی کشاورزی

شناسایی miRNA های پاسخگو به خشکی در انگور

دکتر قاسم حسینی سالکده

دکتر بهروز محمد پرست

دکتر احسان محسنی فرد

دکتر محمد علی نجاتیان

اعظم مویدی نژاد

به زراعی به نژادی

بیوتکنولوژی کشاورزی

شناسایی  micro RNA های پاسخگو به سرما در انگور

دکتر قاسم حسینی سالکده

دکترمهدی قبولی

دکتر منصور غلامی

دکتر روح اله کریمی

شیما سادات بهشتی روی

علوم محیطی

اقلیم شناسی کشاورزی

شبیه سازی اثر تغییر اقلیم بر فنولوژی، کمیت و کیفیت محصول انگور بیدانه سفید منطقه مشهد

دکتر ایمان بابائیان

دکتر حمید نوری

دکتر محمد علی نجاتیان

احمد علیزاده

علوم محیطی

اقلیم شناسی کشاورزی

بررسی اقلیم کشاورزی تاکستان­های غرب کشور با هدف ارائه الگوی توسعه کشت ارقام زود رس، میان رس و دیر رس

دکتر علی اکبر سبزی پرور

دکتر علیرضا ایلدرومی

دکتر حمید نوری

دکتر منصور غلامی

 

محمد ابراهیمی لیوسی

علوم محیطی

اقلیم شناسی مخاطرات محیطی

آب و هواشناسی تگرگ و اثرات آن بر روی تاکستان های بجنورد در استان خراسان شمالی

دکتر  سعید بازگیر

دکترعلیرضا ایلدرمی

دکتر احمد ارشادی

دکتر  حمید نوری

قربان صابر

علوم محیطی

اقلیم شناسی مخاطرات محیطی

بررسی اثر پدیده گرد و غبار بر عملکرد کمی و کیفی انگور بیدانه سفید در منطقه ملایر

دکتر سعید بازگیر

دکتر حمید نوری

دکتر داود اخضری

دکتر محمد علی نجاتیان

محمود بهروزی

علوم محیطی

آلودگی محیط زیست

برآورد پارامترهای بیوشیمیایی و فلزات سنگین در گیاه انگور با استفاده از تکنیک های طیف سنجی زمینی

دکتر صفر معروفی

دکتر عیسی سلگی

دکتر مژگان عباسی

دکتر روح اله کریمی

محسن میرزایی

تبدیل و نگهداری

شیمی صنایع غذایی

بررسی ویژگی­های کلوئیدی و آنتی اکسیدانی نانوحامل­های لیپیدی حاوی عصارۀ انگور 

دکتر بابک قنبرزاده

دکتر امیر پورفرزاد

دکتر حامد همیشه کار

دکتر موسی رسولی

شیوا بیلانکوهی

تبدیل و نگهداری

شیمی صنایع غذایی

بهینه سازی استخراج روغن هسته انگور با در نظر گرفتن کیفیت روغن و هزینه تولید

دکترکرامت اله رضایی

دکتر امیر پورفرزاد

دکتر زهرا پیراوی ونک

دکتر روح اله کریمی

علی ابراهیمی ملاطی

تبدیل و نگهداری

میکروبیولوژی صنایع غذایی

                  تولید و ارزیابی محصول نوترکیب ژن ضد قارچی erg20

                  جهت کنترل آلودگی اکراتوکسین در آب انگور

دکتر آرش بابایی

-----------------

محمد جواد اکبریان میمند

تبدیل و نگهداری

میکروبیولوژی صنایع غذایی

فرمولاسیون نوشیدنی فراویژه (سین بیوتیک) بر پایه ی کنسانتره کشمش به روش

 سطح پاسخ و الگوریتم ژنتیک وپیش‌بینی زمان ماندگاری آن با استفاده از منطق فازی

دکتر آرش بابایی

دکتر معصومه مهربان سنگ آتش

دکتر امید صفری

وحید کوشکی

 

 

 

عناوین پایان نامه های رشته های مختلف دوره کارشناسی ارشد مرتبط با انگور و کشمش

ردیف

عنوان پایان نامه

نام دانشجو

رشته تحصیلی

نام استاد راهنما

1

تاثیر پتاسیم بر کاهش اثرات اکسایشی تنش شوری در انگور بیدانه سفید

راضیه مینا زاده

فیزیولوژی گیاهی

دکتر بهروز محمدپرست

دکتر روح اله کریمی

2

بررسی تنوع فنوتیپی و ارزیابی ترکیب ضد سرطانی در برخی از ارقام انگور

مهین عینی

فیزیولوژی گیاهی

دکتر بهروز محمدپرست

دکتر موسی رسولی

3

بررسی اثر غلظت های مختلف شوری بر برخی خصوصیات کمی و کیفی انگور رقم بیدانه سفید

نوشین جانی

فیزیولوژی گیاهی

دکتربهروزمحمدپرست

 دکتر موسی رسولی

4

مطالعه محتوای ترکیبات آنتی اکسیدانی برخی ارقام انگور سبزوقرمزدر ملایر تحت تیمار سالیسیلیک اسید

فاطمه نظری

فیزیولوژی گیاهی

دکترمعصومه ملکی

دکتر موسی رسولی

5

مطالعه اثر نانو کودهای کلات آهن و روی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی انگور

 

ساره خدابخش زاده

فیزیولوژی گیاهی

دکترمعصومه ملکی

دکتر موسی رسولی

6

بررسی و تعیین باکتری های اپی فیت القاکننده تنش سرما درانگور

پروانه روستایی

فیزیولوژی گیاهی

دکترآرش بابایی

 دکتر موسی رسولی

7

بررسی تاثیر همزمان تغذیه برگی گلایسین بتائین و رایزوباکترهای محرک رشد گیاه PGPR در مقابله با تنش خشکی در انگور رقم بیدانه سفید از طریق ارزیابی شاخص های کمی و کیفی

فاطمه غیاثوند

 سالار آبادی

فیزیولوژی گیاهی

دکترآرش بابایی

دکتر موسی رسولی

8

بررسی اثر تغذیه سطوح مختلف پوش کشمش بر تخمیر شکمبه ای، قابلیت هضم و عملکرد بره های نر

سمانه ولی نژاد حسن آبادی

علوم دامی

دکتر مجتبی یاری

9

بررسی جایگزینی ذرت با شکرک کشمش در جیره و تاثیر آن بر عملکرد گوساله های شیرخوار

مهرداد حاجی بابایی

علوم دامی

دکتر مجتبی یاری

10

اثر تغذیه ضایعات کشمش در بره های پرواری نژاد قزل بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و متابولیت های خون

محمد احمدی

علوم دامی

دکتر مجتبی یاری

11

مقایسه اثر آنتی اکسیدانی عصاره متانولی، تفاله و آب انگور یاقوتی با آنتی اکسیدان تجاری بر عملکرد، فراسنجه های بیوشیمیایی، پاسخ های ایمنی، شمارش باکتری های سکوم و شاخص های آنتی اکسیدانی در جوجه های گوشتی

شادی الماسی

علوم دامی

دکتر میلاد منافی

12

اثر جایگیزینی سطوح مختلف دانه ذرت با شکرک کشمش با و بدون آنزیم فیتاز بر عملکرد، تولید، کیفیت تخم مرغ، خصوصیات لاشه در مرغ های تخم گذار نژادهای لاین      w-36    بعد از تولک بری

لیلا فلک الدین

علوم دامی

دکتر میلاد منافی

13

مقایسه اثرات روغن هسته انگور و روغن سویا بر عملکرد، شاخص های آنتی اکسیدانی فراسنجه های بیوشیمیایی،     ایمنی و جمعیت باکتریایی روده کور در جوجه های گوشتی

رضا سلیمانی

علوم دامی

دکتر میلاد منافی

14

تاثیر محلول پاشی نانوکود کلات پتاسیم، سولفات پتاسیم و اسید هیومیک بر شاخص های کمی، کیفی و فیزیولوژیکی انگور

نیره زنگنه

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

دکتر موسی رسولی

دکتر روح اله کریمی

 

15

 اثرات اسید سالیسیلیک و آلیسین بر برخی از فاکتورهای فیزیولوژیکی پس از برداشت ارقام مختلف انگور

سواره ذبیحی

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

دکتر موسی رسولی

 دکتر زهرا موحدی

16

تاثیر تغذیه برگی اوره و کلات آهن بر شاخص کمی و کیفی انگور رقم بیدانه سفید

محمد کولیوند

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

دکتر روح اله کریمی

دکتر موسی رسولی

17

تاثیر روشهای مختلف خشک کردن بر ویژگی های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی کشمش حاصل از انگور بیدانه سفید

فرزاد میرزایی

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

دکتر روح اله کریمی

دکتر موسی رسولی

18

اثر تغذیه نواری نانو کلات پتاسیم و نانو کلات آهن بر رشد بوته، عملکرد و کیفیت میوه انگور بیدانه سفید

مهدی میرباقری

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

دکتر روح اله کریمی

دکتر موسی رسولی

19

مقایسه اثر نانو کربنات پتاسیم با کربنات پتاسیم معمولی بر زمان خشک شدن و برخی خصوصیات بیوشیمیایی و بیوفیزیکی کشمش

 

علیرضا بلالیان

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

دکتر روح اله کریمی

20

مقابسه تحمل به کلروز 10 رقم انگور بر اساس شاخص­های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در شرایط گلخانه

 

فاطمه سلیمی

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

دکتر روح اله کریمی

21

مقایسه زمان خزان برگ در 20 رقم انگور و تاثیر آن بر تحمل به یخزدگی پاییزه و زمستانه ونیز زمان شکوفایی جوانه

 

سید محمد سادات موسوی

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

دکتر روح اله کریمی

22

اثر محلول پاشی سولفات پتاسیم و سالیسیک اسید بر کاهش صدمات اکسایشی ناشی از تنش شوری در برخی ارقام انگور

آمنه قربانی

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

دکتر روح اله کریمی

23

تاثیر تغذیه برگی سولفات پتاسیم و هورمون جیبرلیک اسید بر شاخص های کمی و کیفی انگور بیدانه سفید

سعید زارعی

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

دکتر روح اله کریمی ، دکتر موسی رسولی

24

اثر کاربرد خاکی قارچ پیریفورموسپورا ایندیکا و کلات روی بر ریشه زایی و تحمل به سرمای قلمه های انگور بیدانه سفید

حسین امینی

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

دکتر روح اله کریمی

25

اثر محلول پاشی ترکیب روغن ولک با کلسیم و پتاسیم بر زمان شکوفایی جوانه ها، تحمل به سرمای بهاره و شاخص های کمی و کیفی انگور

عباس صابری

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

دکتر روح اله کریمی

26

اثر کاربرد برگی اسید ابسیزیک و اکسید نیتریک بر تعدیل تنش شوری انگور

منیر ابراهیمی

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

دکتر روح اله کریمی

27

تاثیر تغذیه برگی کلات روی و نیترات کلسیم بر تخفیف تنش شوری در انگور بیدانه سفید

زهرا اکبر آبادی

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

دکتر روح اله کریمی

28

ارزیابی اثر کاربرد قارچ مایکوریزا و باکتری استرپتومایسیس بر تخفیف تنش شوری انگور بیدانه سفید

عارفه نوری

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

دکتر روح اله کریمی

29

تاثیر کاربرد برگی سلنیوم بر شاخص های فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی بوته های انگور تحت تنش شوری

جمشید رحیمی

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

دکتر روح اله کریمی    دکتر مهدی قبولی

30

اثر نانو اکسید روی، کلات روی و سولفات روی بر شاخص های کمی و کیفی انگور بیدانه سفید

احمد ولیپور گودرزی

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

دکتر روح اله کریمی    دکتر شهریار مهدوی

31

بررسی روشهای مختلف کنترل علف هرز سس در تاکستان ها و اثرات آن بر برخی خصوصیات انگور

علیرضا ملکی

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

دکتر موسی رسولی

دکتر مهدی قبولی

32

اثر اسید جیبرلیک و سالیسیلیک اسید بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی انگور رقم بیدانه سفید

نادیا سعیدی

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

دکتر موسی رسولی

دکتر روح اله کریمی

33

اثر سولفات روی و اسید جیبرلیک بر خصوصیات میوه  انگور رقم بیدانه سفید

سحر جامعه برزگر

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

دکتر موسی رسولی

دکتر روح اله کریمی

34

بررسی اثر کود کلات روی وآهن بر عملکرد و برخی صفات میوه انگور رقم یاقوتی منطقه کمالوند استان لرستان

پریسا رشیدی

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

دکتر موسی رسولی

35

اثر سیلیکات پتاسیم و اسید هیومیک روی برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی  میوه انگور رقم فخری در شرایط آب و هوایی منطقه هرسین استان کرمانشاه

فردین توکلی

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

دکتر موسی رسولی

36

اثر تنش خشکی بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ارقام انگور "بیدانه سفید" و "رشه" در شرایط گلخانه­ای

فاطمه واثق

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

دکتر موسی رسولی

دکترروح الله کریمی

37

اندازه گیری و ارزیابی خطر برخی فلزات سنگین و مواد معدنی در ارقام مختلف انگور کشت شده در ملایر

مرضیه برچلوئی

محیط زیست

دکتر عیسی سلگی

38

مطالعه سینتیک رها سازی پتاسیم از خاک باغات انگور شهرستان ملایر

مریم کریمی

خاکشناسی

دکتر محبوبه ضرابی

39

مطالعه سینتیک رها سازی فسفر از خاک باغات انگور شهرستان ملایر

زینب نادری

قاضی خانی

خاکشناسی

دکتر محبوبه ضرابی

40

مطالعه ایزوترم فسفر در خاک برخی از باغات شهرستان ملایر

فاطمه بگوند

خاکشناسی

دکتر محبوبه ضرابی

41

تاثیر اسید آلی بر جذب فسفر در برخی از خاک های آهکی باغ های انگور شهرستان ملایر

فرشته یوسفی

خاکشناسی

دکتر محبوبه ضرابی

42

روابط کمیت- شدت پتاسیم در برخی از خاک های آهکی باغ های انگور شهرستان ملایر

مینا محمودی شناس

خاکشناسی

دکتر محبوبه ضرابی

دکتر موسی رسولی

43

ارزیابی کیفی تناسب اراضی به روش پارامتریک برای کشت بادام دیم و انگور آبی با استفاده از نرم افزار میکرولیز ( مطالعه موردی منطقه ازندریان استان همدان )

ناصر خسروی

خاکشناسی

دکتر

سهیلا سادات هاشمی