اعضای هیئت ممیزه

اعضای اولین دوره هیئت ممیزه دانشگاه ملایر

اعضای اولین دوره هیئت ممیزه دانشگاه ملایر

اعضای اولین دوره هیئت ممیزه

اعضای حقوقی اولین دوره هیئت ممیزه دانشگاه ملایر

دکتر ابراهیم محمدی منش

سمت: رئیس دانشگاه ملایر ، دانشیار گروه فیزیک

دکتر حمیدرضا افتخاری

سمت: معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر علی ختن لو

سمت: معاون پژوهشی و فناوری


اعضای حقیقی اولین دوره هیئت ممیزه دانشگاه ملایر (بر اساس حروف الفبا)

دکتر حسن زمانیان

استاد رشته زمین شناسی اقتصادی دانشگاه لرستان

دکتر علی اکبر سبزی پرور

استاد رشته هواشناسی دانشگاه بوعلی سینا

دکتر ستار عزیزی

استاد رشته حقوق بین الملل دانشگاه بوعلی سینا

دکتر آرش فتاح الحسینی

استاد رشته مهندسی مواد دانشگاه بوعلی سینا

دکتر مرتضی قائمی

استاد رشته زبان و ادبیات عرب دانشگاه بوعلی سینا

دکتر آرش قربانی چقامارانی

استاد رشته شیمی آلی دانشگاه بوعلی سینا

دکتر محمد ملک جانی

استاد رشته فیزیک دانشگاه بوعلی سینا

دکتر محمدرضا یوسف زاده چوسری

استاد رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا

دکتر خسرو سایوند

استاد رشته ریاضی کاربردی دانشگاه ملایر

دکتر عیسی سلگی

استاد رشته محیط زیست دانشگاه ملایر و دبیر هیأت ممیزه

دکتر عباس خاکپور

دانشیار رشته مدیریت آموزشی دانشگاه ملایر

دکتر مهدی رضایی صامتی

دانشیار رشته شیمی فیزیک دانشگاه ملایر

دکتر عیسی سلگی

دانشیار رشته محیط زیست دانشگاه ملایر

دکتر علی شانقی

دانشیار رشته مهندسی مواد دانشگاه ملایر

دکتر شهریار مهدوی

دانشیار رشته علوم خاک دانشگاه ملایر

دکتر مهیار یوسفی

دانشیار رشته مهندسی معدن دانشگاه ملایر