هیئت ممیزه

نشانی: ملایر، کیلومتر 4 جاده ملایر-اراک، دانشگاه ملایر، ساختمان شهید سلیمانی، طبقه دوم، دبیرخانه هیئت امناء دانشگاه ملایر

تلفن مستقیم: 32457312

تلفن داخلی: 203