پنجشنبه 2 بهمن 1399   17:18:03
1398/7/10 چهارشنبه
راهنمای پذیرفته شدگان دانشگاه ملایر
1394/6/11 چهارشنبه

ضمن عرض تبریک به مناسبت قبولی در دانشگاه ملایر و آرزوی توفیق روزافزون به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان می رساند فرآیند ثبت نام خود (الزاما اینترنتی و غیرحضوری و از طریق پست) را مطابق اطلاعیه های موجود برای هر مقطع انتخاب نمائید.