قوانین و آئین نامه ها

یکشنبه 27 آذر 1401 فرم اطلاعات فوق العاده جهش علمی اعضای هیات علمی دانشگاه ملایر * لازم به ذکر است ارائه صفحه اول مستندات اطلاعات تکمیل شده در جداول، به پیوست فرم الزامی می باشد. فايلها
فرم اطلاعات فوق العاده جهش علمي اعضاي هيات علمي دانشگاه ملاير.docx 27.288 KB