قوانین و آئین نامه ها

یکشنبه 29 آبان 1401 فرم های ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی
متقاضی گرامی خواهشمند است جهت تکمیل فرم ها به نکات زیر توجه فرمایید:
 1- کلیه مکاتبات متقاضی ارتقاء مرتبه، گروه های آموزشی و کمیته منتخب صرفا از طریق اتوماسیون اداری و با بهره گیری از فرم های طراحی شده صورت پذیرد.
2- قبل از هر گونه اقدامی راهنما و شیوه نامه ارتقا را با دقت مطالعه فرمایید.
3- حتی الامکان از تغییر جداول و اندازه سطرها خودداری شود.
 4- به فونت و سایز قلم در نظر گرفته شده برای پر کردن هر کدام از ستون های جداول دقت فرموده و حتی الامکان تغییر ندهید.
5- برخی از سطرهای جداول خلاصه گزارش نامه علمی و کاربرگ های ماده 3 به صورت حداقلی در نظر گرفته شده است. در صورت لزوم می توانید با توجه راهنمای مندرج در جداول مربوطه سطر جدید اضافه نمایید.
6- در درج سوابق علمی پژوهشی ترتیب قدیم به جدید را رعایت فرمایید.
7- در پایان حتما صحت انجام کار از بابت عدم بهم ریختگی سند را بررسی فرمایید.
8- کلیه فرم ها و کاربرگ ها بدون خط خوردگی و لاک گیری تحویل داده شود.
9- جداول 2-1 و 2-2 از کاربرگ ماده 2 جدا شده و توسط دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت تکمیل می‌گردد و نیازی به تکمیل توسط متقاضی نمی باشد(پیوستگی شماره صفحه در صفحات بعدی لحاظ شده است).
10- ماده و کاربرگ ها جهت سهولت در تکمیل، تفکیک شده اند و برای آن شماره صفحه پیوسته لحاظ شده است، لطفا در صورت اضافه شدن صفحه در ماده ها بویژه ماده 3 و 4 شروع شماره صفحات ماده های بعدی بررسی و در صورت نیاز اصلاح گردد.
11- درصورت وجود هر گونه سوال در تکمیل اطلاعات کاربرگ ها با شماره مستقیم 32456501 و یا داخلی 203 سرکار خانم احمدی تماس حاصل فرمائید.
با تشکر از شما متقاضی محترم
فايلها
فرم هاي ارتقاء مرتبه اعضاي هيأت علمي.zip 2.9 MB
فونت.zip 207.743 KB
فلوچارت مراحل بررسي تقاضاي ارتقاء مرتبه اعضاء هيأت علمي دانشگاه.pdf 504.369 KB