شنبه 14 تير 1399   01:18:02
راهنمای پذیرفته شدگان دانشگاه ملایر

ضمن عرض تبریک به مناسبت قبولی در دانشگاه ملایر و آرزوی توفیق روزافزون به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان می رساند فرآیند ثبت نام خود (الزاما اینترنتی و حضوری) را مطابق اطلاعیه های موجود برای هر مقطع انتخاب نمائید.

اخباربيشتر
ارائه تسهیلات ویژه برای دارندگان رتبه های عالی در آزمون سراسری و پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی در دانشگاه ملایر
ثبت نام پذیرفته شدگان رشته های مختلف تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد تکمیل ظرفیت سال 1398 دانشگاه ملایر
قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی دارای نقص یا مغایرت معدل
اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان رشته های مختلف دوره کارشناسی بدون آزمون(بررسی سوابق تحصیلی) سال 1398دانشگاه ملایر
ثبت نام پذیرفته شدگان رشته های مختلف تحصیلی استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد سال 1398دانشگاه ملایر
اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان رشته های مختلف دوره کارشناسی سال 1398دانشگاه ملایر
قابل توجه پذیرفته شدگان استعدادهای درخشان مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد
ثبت نام پذیرفته شدگان رشته های مختلف تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد سال 1398دانشگاه ملایر
برنامه زمانبندی و مدارک مورد نیاز ثبت نام پذیرفته شدگان دوره دکتری 99-98 دانشگاه ملایر