جمعه 29 تیر 1403   02:04:50
معرفی گروه طبیعت
1389/4/28 دوشنبه


گروه مهندسی طبیعت در سال 1379 با اخذ مجوز و پذیرش دانشجو در رشته تکنولوژی مرتع و آبخیزداری فعالیت خود را آغاز نمود، سپس در سال 86 موفق به پذیرش دانشجو در رشته مهندسی منابع طبیعی-مرتع و آبخیزداری ،کارشناسی ناپیوسته  مهندسی منابع طبیعی-مرتع و آبخیزداری و در سال 91 نیز موفق به اخذ مجوز پذیرش دانشجو در گرایش آبخیزداری در مقطع کارشناسی ارشد شد. این گروه در حال حاضر دارای 303 نفر دانشجو که  259 نفر دانشجوی کارشناسی و 44 نفر دانشجوی کارشناسی ناپیوسته می باشد. در مهر ماه  سال جاری 15 نفردانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری 40 نفر دانشجوی کارشناسی پیوسته و 30 نفر دانشجوی کارشناسی نا پیوسته به این دانشجویان افزوده شده و جمعا 388 نفر دانشجو در این رشته مشغول به تحصیل می باشند.