دوره های آموزشی

دوره تخصصی حسابداری برخی از عناوین که در این دوره تدریس خواهد شد:
-تعاریف و مفاهیم حسابداری
-انواع گزارش های مالی
-حسابداری واحدهای خدماتی
-چگونگی ثبت وقایع مالی
-نحوه تحریر دفاتر قانونی
-خرید و فروش کالا و ثبت آن در دفاتر
-تهیه صورتهای مالی
-آشنایی با استهلاک ها
-تعريف کدینگ حسابداری
-آموزش مراحل دفترداری
-نحوه تهیه گزارشات مالی
-آنالیز پروسه خزانه داری
-آنالیز پروسه هزینه و درآمد
-آنالیز پروسه انبار
-آنالیز پروسه حقوق و دستمزد
-اصلاح حسابها و بستن آن
-انجام پروژه های حسابداری بصورت عملی
مدرس: دکتر مهدی اسدی