پورتال دانشگاه ملایر :: گروه علوم تربیتی

يكشنبه 10 فروردين 1399   19:11:22
معرفی گروه

گروه تعلیم و تربیت دانشگاه ملایر اولین رشته ای بود که در این دانشگاه در سال 1370 تأسیس شد. در بدو امر در مقطع کارشناسی تکنولوژی آموزشی  به پذیرش دانشجو اقدام نمود و سپس به پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت مبادرت ورزید.

آموزش و تربیت دانش آموختگانی که بتوانند بخشی از نیاز جامعه به کادر متخصص و مجرب در حوزه های آموزشی و تربیتی سازمان های مختلف از جمله آموزش و پرورش و دانشگاه ها را تأمین نمایند، از جمله اهداف تأسیس گروه تعلیم وتربیت می باشد. گروه تعلیم و تربیت هم اکنون با 7 استادیار، 4 نفر بورسیه و یک مربی به فعالیت خود ادامه می دهد. انجام پژوهشهای بنیادی در حوزه مسائل اساسی تعلیم و تربیت، اعم از مسائل مرتبط با تکنولوژی آموزشی، برنامه ریزی درسی و مسائل مربوط به فلسفه تعلیم و تربیت، متناظر با وضع موجود و چشم انداز ها و چالش های پیش روی نظامهای آموزشی و تربیتی ( آموزش و پرورش و آموزش عالی ) و هدایت رساله ها و پایان نامه های دانشجویی به سمت و سوی مذکور، از جمله رسالتهای مهم استادان گروه تعلیم و تربیت دانشگاه ملایر می باشد.

در حال حاضر گروه تعلیم و تربیت دانشگاه ملایر دارای رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش در مقطع کارشناسی ارشد و تکنولوژی آموزشی در مقطع کارشناسی می باشد . لازم به توضیح است در آینده نزدیک در رشته های مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو پذیرش خواهد شد. در حال حاضر این گروه دارای 283دانشجوی کارشناسی و  22دانشجوی کارشناسی ارشد می باشد.