پورتال دانشگاه ملایر :: گروه روانشناسی

چهارشنبه 30 بهمن 1398   13:49:50
معرفی گروه

گروه روانشناسی در سال 1387با اخذ مجوز و پذیرش دانشجو کار خود را آغاز نمود. این گروه در حال حاضر دارای 284 نفر دانشجو می باشد. گروه روانشناسی دارای 4 نفر هیات علمی استادیار است.