اخبار و رویدادها

اولویتهای پژوهشی مراکز و سازمان­های دولتی

نام سازمان/ شرکت

نیازهای تحقیقاتی

معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

http://www.msrt.ir/fa/drt/pages/Home.aspx

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

http://www.insf.org/

نیازها و اولویت های پژوهشی شرکت شرکت ملی نفت ایران

http://www.nioc.ir/portal/home/?generaltext/89890/89896/151429/

 

http://nidc.ir/HomePage.aspx?TabID=4818&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR

نیازها و اولویت های پژوهشی وزارت نیرو

http://trt.moe.gov.ir/%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88.aspx

نیازها و اولویت های پژوهشی وزارت صنایع معدن تجارت

https://research.guilan.ac.ir/industry/needs.php?n=

فراخوان اولویت های پژوهشی سازمان تامین اجتماعی

http://www.tamin.ir/News/Item/4480/2/4480.html

بانک سپه-اولویت های تحقیقاتی

http://www.banksepah.ir/tab-663/%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C.aspx

پروژه های پژوهشی اولویت دار صنعت پتروشیمی

http://www.shana.ir/fa/newsagency/122973

نیازها و اولویت های پژوهشی شرکت ملی گاز ایران

http://research.nigc.ir/Portal/Home/

نیازها و اولویت های پژوهشی شرکت آب منطقه ای همدان

http://research.umsha.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=36&pageid=16293

پروژه های پژوهشی - شرکت پالایش نفت لاوان

http://lorc.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=231

پروژه های پژوهشی - شرکت پالایش نفت آبادان

http://abadan-ref.ir/research/en/node/194

طرح فراخوان ایده شرکت ملی صنایع پتروشیمی

http://www.nipc.ir/index.aspx?siteid=3&pageid=2856

فهرست نیازهای تحقیقاتی ذوب آهن اصفهان

http://www.esfahansteel.com/

عناوین پژوهشی منطبق با سیاستهای کلی نظام اداری

http://www.smtc.ac.ir/research-titles

عناوین اولویت های پژوهشی بانک کشاورزی ( پس از ورود به منوی پژوهشهای کاربردی مراجعه نمایید )

http://www.bki.ir/

عناوین اولویت های تحقیقاتی سازمان خصوصی سازی

http://www.ipo.ir/

عناوین اولویت های پژوهشی بانک ملی ایران

http://bmi.ir/Fa/DynamicPage.aspx?id=42&smnuid=10011405&smnuid=10011408&AspxAutoDetectCookieSupport=1

طرح حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا شرکت شهرکهای صنعتی تهران

http://tehraniec.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=397http://tehraniec.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=397

حمایت مالی موسسه کار تامین اجتماعی وابسته به وزارت تعاون از پایان نامه های دکترا

http://lssi.ir/homepage.aspx?site=DouranPortal&tabid=1&lang=fa-IR

طرح حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا بانک سامان

http://sb24.com/Fa/footer/R-and-D.html

تحقیقات صنعتی، آموزش و اطلاع رسانی (تاوا)‏

http://edeh.blogfa.com/post-11.aspx

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

http://www.imidro.gov.ir/

شرکت مادر تخصصی ساتکاب

http://www.sabainfo.ir/fa/news/2028

 شرکت توانیر 

http://www.tavanir.org.ir/

 سازمان مدیریت منابع آب 

http://www.wrm.ir/

 سازمان انرژی اتمی 

http://www.aeoi.org.ir/Portal/Home/

نیازها و اولویت های پژوهشی - شرکت فولاد مبارکه اصفهان

https://www.msc.ir/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C_5979.html

بنیاد ملی نخبگان همدان

http://hamedan.bmn.ir/

پارک علم و فناوری استان همدان

http://hstp.ir/

جشنواره ایده های برتر

http://www.best-idea.ir/