فايل ها

استعداد کارآفرینی خود را بیابید 1395/1/18 چهارشنبه 1 استعداد كارآفريني خود را بيابيد.pdf
356.176 KB
ارتقاء انگیزه برای کسب موفقیت 1395/1/18 چهارشنبه 2 ارتقاء انگيزه براي كسب موفقيت.pdf
312.981 KB
ارتقای مهارتهای مدیریت زمان 1395/1/18 چهارشنبه 3 ارتقاي مهارتهاي مديريت زمان.pdf
330.288 KB
نگاهی به زندگی انسان‌های موفق 1395/1/18 چهارشنبه 4 نگاهي به زندگي انسان‌هاي موفق.pdf
278.216 KB
دستيابي به مهارتهاي رهبري و مديريتي 1395/1/18 چهارشنبه 5 دستيابي به مهارتهاي رهبري و مديريتي.pdf
302.907 KB
طراحی برنامه‌ریز تجاری مناسب 1395/1/18 چهارشنبه 8 طراحي برنامه‌ريز تجاري مناسب.pdf
653.989 KB
تضمین پروژه‌ها با برنامه اجرایی 1395/1/18 چهارشنبه 9 تضمين پروژه‌ها با برنامه اجرايي.pdf
469.631 KB
آراستن دفتر کار 1395/1/18 چهارشنبه 10 آراستن دفتر كار.pdf
192.026 KB
نگارش طرح شغلی 1395/1/18 چهارشنبه 11 نگارش طرح شغلي.pdf
590.287 KB
بهترين كسب‌وكارهاي آينده 1395/1/18 چهارشنبه 13 بهترين كسب‌وكارهاي آينده.pdf
273.738 KB
ارزیابی پروژه‌های امیدبخش 1395/1/18 چهارشنبه 16 ارزيابي پروژه‌هاي اميدبخش.pdf
390.509 KB
انتخاب نوع شرکت مناسب 1395/1/18 چهارشنبه 18 انتخاب نوع شركت مناسب.pdf
341.934 KB
جلوگیری از مشکلات کامپیوتری 1395/1/18 چهارشنبه 27 جلوگيري از مشكلات كامپيوتري.pdf
292.145 KB
ارزيابي دلايل موافق و مخالف گسترش 1395/1/18 چهارشنبه 38 ارزيابي دلايل موافق و مخالف گسترش.pdf
281.978 KB
پایه‌ریزی برنامه راهبردی بلندمدت 1395/1/18 چهارشنبه 39 پايه‌ريزي برنامه راهبردي بلندمدت.pdf
278.699 KB
راه‌اندازی و اداره کسب‌وکار تولیدی 1395/1/18 چهارشنبه 40 راه‌اندازي و اداره كسب‌وكار توليدي.pdf
281.449 KB
راه‌اندازی و ادارة کسب‌وکار عمده‌فروشی 1395/1/18 چهارشنبه 41 راه‌اندازي و ادارة كسب‌وكار عمده‌فروشي.pdf
245.643 KB
راه‌اندازی و ادارة کسب‌وکار خرده‌فروشی 1395/1/18 چهارشنبه 42 راه‌اندازي و ادارة كسب‌وكار خرده‌فروشي.pdf
1.53 MB
شروع و انجام کسب‌وکار خدماتی 1395/1/18 چهارشنبه 43 شروع و انجام كسب‌وكار خدماتي.pdf
279.774 KB
راه‌اندازی و ادارة کسب‌وکار واردات - صادرات 1395/1/18 چهارشنبه 45 راه‌اندازي و ادارة كسب‌وكار واردات - صادرات.pdf
380.148 KB
1 2