اخبار و رویدادها


اطلاعیه طرح دستیار فناوری دوره دوم - 1402 اين طرح در راستاي بهبود توانمندي دانشجويان، آموزش مهارتهاي مرتبط با كارآفريني، كار تيمي، دانش تجاري و پيشگامي با راهبري و « طرح دستيار فناوري » در عرصه فناوري و نوآوري براي دانشجويان پيشنهاد مي شود. طرح حاضر تحت عنوان هدايت دو نهاد دانشگاه و پارك علم و فناوري در هر استان برنامه ريزي شده است. اين طرح بر اساس هدايت هدفمند آموزه هاي دانشجويان در راستاي استفاده كاربردي و كسب تجربه عملي جهت شكل گيري دانشگاه جامعه محور و كارآفرين و ايجاد انگيزه و حس اميد در دانشجويان و با هدف تربيت نيروي متخصص، تنظيم و برنامه ريزي شده است.
دانشجویان علاقه مند به گذراندن دستیار فناوری در شرکت های پارک فناوری می رساند برای ثبت نام از تاریخ 6 خرداد لغایت 26 خرداد در سایت www.parkintern.ir ثبت نام نمایند.
برای اطلاعات بیشتر به دفتر ارتباط با جامعه و صنعت مراجعه نمایید.