پورتال دانشگاه ملایر :: گروه فلسفه و کلام اسلامی

چهارشنبه 30 بهمن 1398   14:04:24
معرفی گروه فلسفه و کلام اسلامی

این گروه در حال حاضر دارای 23 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد می باشد. گروه فلسفه و کلام دارای 1 نفر هیات علمی استادیار و 1 نفر بورسیه است.