پورتال دانشگاه ملایر :: گروه خاکشناسی

شنبه 16 فروردين 1399   15:08:55
معرفی گروه خاکشناسی

گروه علوم و مهندسی خاک (خاکشناسی) در  سال 1386 با اخذ مجوز در مقطع کارشناسی کار خود را آغاز نمود­. هر چند در قبل از آن نیز از سال 1381 دارای هیأت علمی و آزمایشگاه مجهز و مستقل و به سرویس­دهی به رشته ­های محیط زیست ، مرتع و آبخیزداری مشغول بود­. رشته مذکور یکی از رشته ­های اساسی و پایه ­ای در دانشکده کشاورزی می­باشد­. گروه علوم و مهندسی خاک از همان آغاز با شتاب مناسبی اقدام به جذب امکانات آزمایشگاهی و هیأت علمی نمود­. در حال حاضر گروه علوم خاک دارای 4 نفر عضو هیأت علمی استادیار، 2 نفر مربی مأمور به تحصیل و 1 نفر بورسیه (گرایش منابع آب) می­باشد­. گروه مذکور از سال 1391 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در دو گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه و پیدایش و رده­بندی خاک نموده است­. همچنین در سال 1392 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع ارشد مهندسی منابع آب نیز نموده است­. گروه در حال حاضر دارای 106 دانشجو در مقطع کارشناسی، 62 دانشجو در سه گرایش در مقطع کارشناسی ارشد می­باشد­. و قصد دارد با تجهیز بیشتر امکانات و به ویژه با توجه به تأسیس آزمایشگاه پژوهشی شیمی خاک و ارتقاء مرتبه علمی استادان خود در آینده نزدیک نسبت به ایجاد مقطع دکتری تخصصی در گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک که دارای اکثریت تعداد استاد و امکانات می­ باشدگام بردارد.